Sunday, September 27, 2009

Sri-Durgashtakam (श्रीदुर्गाष्टकम्) Sanskrit Poem/ Dr.Harekrishna Meher

Sanskrit Stostra " Śrī-Durgāshţakam"
By : Dr. Harekrishna Meher
= = = = = = = = = = = = = =

श्रीदुर्गाष्टकम्
रचयिता : डॉ. हरेकृष्ण- मेहेरः
= = = = = = = = = = = = = = = = = =   

दुर्गति-हारिणि दुर्गे ! महादेवि ! नमोऽस्तु ते ।
केसरीन्द्र-समारूढ़े ! यातुधान-निवर्हिणि ! ॥ (१)


उमा हैमवती मातस्त्वं पार्वती महेश्‍वरी ।
कालिका सर्वमङ्गला गौरी भगवती शिवा ॥ (२)

गायत्री त्वं च सावित्री सहस्रं तव नाम वै ।
शान्ति-स्वरूपिणी देवी काले त्वं घोर-रूपिणी ॥ (३)

महिषासुर-मर्दिनी जगतां धर्म-धारिणी ।
आदिशक्ति- र्महामाया ज्योतिर्मयी महीयसी ॥ (४)

ज्ञानं विद्या धृतिः प्रज्ञा राजसे श्री-र्यशस्विनी ।
संस्थिता विश्‍व-संसारे शक्‍ति-रूपा त्वमम्बिका ॥ (५)

विपत्तारिणी शङ्करी लोक-सङ्कट-नाशिनी ।
प्रसीद वरदा सदा तमस्तोम-विदारिणी ॥ (६)

भक्‍त-क्लेशापहन्त्री त्वं हर सन्ताप-सन्ततिम् ।
सनातनी सुकल्याणी सिद्धिं यातु मनोरथम् ॥ (७)

अपराधं क्षमस्व मे मातस्त्वमनुकम्पया ।
त्वमेव शरणं नित्यं नमस्तुभ्यं सदाशिवे ! ॥ (८)

कष्टं हरतु लोकस्य त्वदीयमिदमष्टकम् ।
श्रीहरेकृष्ण- मेहेर- प्रणीतं शुभ-दायकम् ॥ (९)


= = = = = = = = = = = = = = = =


( इति श्रीदुर्गाष्टकं सम्पूर्णम् ) 
 = = = = = = = = = = = = = = = =

No comments: