Friday, December 31, 2010

Tumaku Mu Dekhe Niti (तुमकु मुँ देखेँ निति): Oriya Devotional Song: Dr. Harekrishna Meher

Tumaku Mu Dekhe Niti  
(I behold You everyday)    
[Oriya Devotional Song]        
Lyrics and Tuning by : Dr. Harekrishna Meher 

* * * 
तुमकु मुँ देखेँ निति 
  (ओड़िआ भक्ति-गीत) 
गीति एवं स्वर-रचना : डॉ. हरेकृष्ण मेहेर 
= = = = = = = = = = = = = = 
तुमकु मुँ देखेँ निति  कबितारे,
तुमकु निरेखेँ निति सबितारे ।
अनन्त महिमा
नाहिँ य़ार सीमा
बहि पार‍इ कि तूळी-छबि तारे ।
   तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (०)
*
हृदयर भाब एका  तुम पाइँ सबु किछि,
भकतिर डोरे बन्धा तुम कीर्त्ति रहिअछि ।
तुमे श्याम-घन
मयूर मो मन
 नाचिय़ाए मज्जि प्रेम-सरितारे ।
    तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (१)
*
मो किञ्चित भाब घेन  भाबग्राही तुमे य़ेणु,
 बिञ्चिदिअ ज्योतिरूप करुणा-किरण-रेणु । 
बितरि आनन्द
   बिराज गोबिन्द !  
मो हृद-मन्दिरे दीप-सळितारे ।
    तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (२)
*
हरि सर्बदुःखहारी   जगतर नाथ तुमे,
मानब बेभारे दिव्य लीळामय मर्त्त्य-भूमे ।  
दिअ आशीर्बाद
पुण्य परसाद
बिश्व-जन-प्रीति-मैत्री बारतारे ।
    तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (३)
*
न‌उका तुमे त एका  तरिबाकु भब-सिन्धु,
मुकति-दायक बिभु  दीनजन-प्राणबन्धु । 
प्रणति मो घेन
  दुरित-ना ! 
प्रणति मो घेन
  हे बिश्व-पाबन ! 
शरधा बळिछि नाम-मुकुतारे ।
     तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (४) 
* * * * * 

Related Link: 
Biodata of Harekrishna Meher :
*
Literary Works of Harekrishna Meher :
= = = = = = = 

* ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି * 
(ମୈାଳିକ ଭକ୍ତି ଗୀତ) 
-------------------------------
ରଚନା ଏବଂ ସ୍ୱର-ସଂଯୋଜନା : 
ଡକ୍ଟର୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ମେହେର 
-------------------------------- 

ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ, 
ତୁମକୁ ନିରେଖେଁ ନିତି ସବିତାରେ । 
ଅନନ୍ତ ମହିମା ନାହିଁ ଯାର ସୀମା 
ବହିପାରଇ କି ତୂଳୀ-ଛବି ତାରେ । 
ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ ।। (୦) 
*
ହ୍ଋଦୟର ଭାବ ଏକା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, 
ଭକତିର ଡୋରେ ବନ୍ଧା ତୁମ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଅଛି । 
ତୁମେ ଶ୍ୟାମ ଘନ  

ମୟୂର ମୋ ମନ 
ନାଚିଯାଏ ମଜ୍ଜି ପ୍ରେମ-ସରିତାରେ । 
      ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ ।। (୧) 

ମୋ କିଞ୍ଚିତ ଭାବ ଘେନ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତୁମେ ଯେଣୁ, 
ବିଞ୍ଚିଦିଅ ଜ୍ଯୋତିରୂପ  କରୁଣା-କିରଣ-ରେଣୁ । 
ବିତରି ଆନନ୍ଦ   

ବିରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ! 
ମୋ ହ୍ଋଦ-ମନ୍ଦିରେ ଦୀପ-ସଳିତାରେ । 
   ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ ।। (୨) 
*
ହରି ସର୍ବଦୁଃଖହାରୀ  ଜଗତର ନାଥ ତୁମେ, 
ମାନବ ବେଭାରେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାମୟ ମର୍ତ୍ତ୍ଯଭୂମେ । 
ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ   

ପ୍ରେମ-ପରସାଦ 
ବିଶ୍ୱଜନ-ପ୍ରୀତି- ମୈତ୍ରୀ ବାରତାରେ । 
     ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ ।। (୩) 
*
ନଉକା ତୁମେ ତ ଏକା ତରିବାକୁ ଭବ-ସିନ୍ଧୁ, 
ମୁକତି-ଦାୟକ ବିଭୁ ଦୀନଜନ-ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ । 
ପ୍ରଣତି ମୋ ଘେନ  

ଦୁରିତ-ନାଶନ ! 
ପ୍ରଣତି ମୋ ଘେନ   

ହେ ବିଶ୍ୱପାବନ ! 
ଶରଧା ବଳିଛି ନାମ-ମୁକୁତାରେ । 
ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଁ ନିତି କବିତାରେ । 
ତୁମକୁ ନିରେଖେଁ ନିତି ସବିତାରେ ।। (୪) 

--------------------------- No comments: