Friday, December 31, 2010

Tumaku Mu Dekhe (तुमकु मुँ देखेँ) Oriya Song: हरेकृष्ण मेहेर


Tumaku Mu Dekhe (I behold You)   
[Oriya Devotional Song]       
Lyrics and Tuning by : Dr. Harekrishna Meher

* * *
तुमकु मुँ देखेँ (ओड़िआ भक्ति-गीत)
गीति एवं स्वर-रचना :
डॉ. हरेकृष्ण मेहेर
= = = = = = = = = = = = = =

तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे,
तुमकु निरेखेँ निति सबितारे ।
अनन्त महिमा
नाहिँ य़ार सीमा
बहि पार‍इ कि तूळी- छबि तारे ।
तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (०)
*

हृदयर भाब एका तुम पाइँ सबु किछि,
भकतिर डोरे बन्धा तुम कीर्त्ति रहिअछि ।
तुमे श्याम-घन
मयूर मो मन
नाचिय़ाए मज्जि प्रेम- सरितारे ।
तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (१)
*

मो किञ्चित भाब घेन भाबग्राही तुमे य़ेणु,
बिञ्चिदिअ ज्य़ोतिरूप करुणा-किरण-रेणु ।
बितरि आनन्द
बिराज गोबिन्द
मो हृद-मन्दिरे दीप-सळितारे ।
तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (२)
*

हरि सर्बदुःखहारी जगतर नाथ तुमे,
मानब बेभारे दिव्य लीळामय मर्त्त्य-भूमे ।  
दिअ आशीर्बाद
पुण्य परसाद
बिश्व-जन-प्रीति-मैत्री बारतारे ।
तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (३)
*

न‌उका तुमे त एका तरिबाकु भब-सिन्धु,
मुकति-दाय़क बिभु दीनजन-प्राणबन्धु ।
प्रणति मो घेन
हे बिश्व-पावन !
शरधा बळिछि नाम-मुकुतारे ।
तुमकु मुँ देखेँ निति कबितारे ॥ (४) 

* * * * *


No comments: