Saturday, April 30, 2016

Sanskrit Kavya ‘Mauna-Vyañjanā’ (मौन-व्यञ्जना): Dr.Harekrishna Meher

मौन-व्यञ्जना (आधुनिक-संस्कृत-काव्यम्)    

रचयिता : डॉ. हरेकृष्ण-मेहेरः
*
‘Mauna-Vyañjanā’ (Modern Sanskrit Kavya)  
 By: Dr.Harekrishna Meher 
*
Extracts:

Links:
= = = = = = = =  

No comments: